Pravila i uslovi korišćenja

Molimo Vas da se upoznate i saglasite sa sledećim pravilima i uslovima korišćenja SamoNameštaj, pre nego što započnete korišćenje našeg portala. Svakim korišćenjem internet portala SamoNameštaj, korisnik prihvata pravila i uslove korišćenja koji su navedeni u nastavku.

Pravila I uslovi korišćenja SamoNameštaj

Pravila I Uslovi korišćenja se smatraju ugovorom, a Ugovorne strane su SamoNameštaj d.o.o. , kompanija koja upravlja sajtom i svaki pojedinačni korisnik koji pristupa portalu. Ugovor se zaključuje na srpskom jeziku.

SamoNameštaj d.o.o. se obavezuje da će pružati usluge na način koji je definisan pravilima I uslovima , u skladu sa propisima Republike Srbije. Korisnik usluga se obavezuje da će prilikom korišćenja portala u svemu poštovati ova pravila I uslove.

1. Usluge

SamoNameštaj pruža besplatne I plaćene usluge. Kako bi korišćenje platforme bilo lako i pristupačno svima, osnovna usluga postavljanja oglasa je besplatna. Takodje SamoNameštaj pruža I plaćene usluge I zadržava pravo da bez najave menja cene svojih plaćenih usluga, u skladu sa svojom poslovnom politikom.

2. Registracija i oglašavanje

Registracija korisnika na sajtu je besplatna, a korisnik je obavezan da unese tačne i potpune informacije prilikom registracije. Registracija se obavlja prijavom na sistem tako što Korisnik usluga unese e-mail adresu i lozinku koju će koristiti, a zatim potvrdi registraciju putem linka u registracionom e-mailu koji je dobio. Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegovog oglasa, odnosno tekst oglasa, fotografije, kao i njegov kontakt telefon, biti objavljeni. Oglasi koje postavljaju Korisnici usluga, uključujući i one za koje su aktivirane usluge plaćene promocije, moraju u svemu biti u skladu sa Zakonom. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom biće obrisan sa SamoNameštaj uz obaveštenje Korisniku usluga koji je takav oglas postavio.

3. Ograničenja i zabrane

Korisnici su dužni da postuju ograničenja prilikom postavljanja oglasa koja podrazumevaju zabranu postavljanja oglasa koji su u suprotnosti sa zakonom, moralom i poslovnim običajima. Nije dozvoljeno postavljanje bilo koji drugih oglasa osim oglasa koji se odnose na nameštaj. Zabranjeno je postavljanje oglasa koji krše autorska prava trećih lica. SamoNameštaj zadržava pravo da ukloni svaki oglas koji krši određeni žig ili drugo pravo intelektualne svojine po prijavi ovlašćenog zastupnika ili punomoćnika za predmetni žig, odnosno drugo pravo intelektualne svojine. Nije dozvoljeno više puta postaviti identičan ili sličan oglas. Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje. Takođe, nije dozvoljeno postavljati slične ili identične oglase sa različitih naloga. Opis oglasa I fotografije moraju biti u vezi sa predmetom oglašavanja. Prilikom pravljenja oglasa zabranjeno je namerno postavljanje oglasa u pogresne (neadekvatne kategorije). Korisnici ne smeju da vrše automatsko postavljanje oglasa na portalu.

4. Komunikacija unutar SamoNameštaj

SamoNameštaj nudi uslugu besplatne komunikacije putem sistema za razmenu poruka unutar SamoNameštaj registrovanim korisnicima usluga. Komunikacija putem ovih poruka je slobodna, pod uslovom poštovanja ograničenja. Nije dozvoljeno koristiti SamoNameštaj za slanje uvredljivih poruka ili fotografija uvredljivog sadržaja drugim korisnicima usluga. Nije dozvoljeno slanje spam poruka drugim korisnicima usluga. Spam poruka je neželjena i/ili više puta ponovljena poruka, koja nije u vezi sa oglasom korisnika. Nije dozvoljeno automatizovano odgovarati na poruke.

5. Kupovina i prodaja između korisnika usluga

SamoNameštaj ne posluje kao posrednik u trgovini između Korisnika usluga. Svaka trgovina između Korisnika usluga na portalu SamoNameštaj se vrši na sopstveni rizik Korisnika usluga I SamoNamestaj ne snosi nikakvu odgovornost. Korisnicima usluga se savetuje da budu pažljivi prilikom obavljanja trgovine međusobno.

6. Autorska prava i zabrane

SamoNameštaj, kao i svaka druga veb platforma, ima odgovornost da zaštiti autorska prava svih korisnika i drugih lica. To znači da je zabranjeno kopiranje i korišćenje bilo kog sadržaja objavljenog na portalu bez dozvole vlasnika autorskih prava, osim u slučajevima kada takvo korišćenje spada u dozvoljene izuzetke po zakonu.Korišćenje tuđeg sadržaja bez dozvole može dovesti do kršenja autorskih prava i do tužbi za naknadu štete. Zato se preporučuje da se svi korisnici pridržavaju pravila i zabrana koje su navedene na portalu, kao i da budu svesni rizika koji dolaze sa neovlašćenim kopiranjem i korišćenjem tuđeg sadržaja.Svaki korisnik je odgovoran za bilo kakvo neovlašćeno korišćenje tuđeg sadržaja objavljenog na portalu, kao i za bilo kakve posledice koje proizilaze iz takvog korišćenja. Zbog toga se preporučuje da se korisnici prethodno informišu o pravilima i uslovima korišćenja na portalu, kao i da poštuju autorska prava drugih korisnika i vlasnika autorskih prava.

7. Sakupljanje i obrada informacija, uključujući lične podatke

Prikupljanje i obrada podataka, uključujući podatke o ličnosti, vrši se u skladu sa važećim zakonima i propisima Republike Srbije. SamoNameštaj se obavezuje da će čuvati privatnost svojih korisnika i da će prikupljati i obrađivati podatke samo u svrhu pružanja usluga i unapređenja korisničkog iskustva. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja SamoNameštaj, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa politikom privatnosti (staviti boldovano I link). SamoNameštaj može prikupljati određene informacije o korišćenju usluga, kao što su broj poseta stranici, vreme provedeno na stranici i druge slične informacije, kako bi se unapredilo korisničko iskustvo i pružile bolje usluge. Ove informacije se mogu koristiti za statističke analize, ali se neće povezivati sa podacima o ličnosti korisnika. SamoNameštaj se obavezuje da će štititi privatnost svojih korisnika i preduzeti sve razumne mere kako bi se sprečilo neovlašćeno korišćenje ili pristup njihovim podacima.

8. Kršenje pravila

SamoNamestaj strogo zabranjuje kršenje Pravila i uslova korišćenja portala. Korisnici usluga dužni su da poštuju sva pravila i ograničenja koja su propisana kako bi se obezbedilo sigurno i pouzdano korišćenje portala. SamoNamestaj zadržava pravo da obustavi ili trajno blokira nalog svakom korisniku koji krši ova pravila.

9. Ne snosimo odgovornost za nedostupnost i prestanak emitovanja oglasa

U slučaju da dođe do tehničkih problema, neispravnosti ili bilo kojeg drugog razloga koji može dovesti do nedostupnosti ili prestanka emitovanja oglasa na našem portalu, SamoNameštaj neće snositi nikakvu odgovornost. Naša kompanija se obavezuje da će preduzeti sve neophodne korake kako bi se otklonili problemi što je brže moguće, ali ne možemo garantovati potpunu dostupnost portala u svakom trenutku. Takođe, zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku obustavimo ili prestanemo emitovanje oglasa bez prethodne najave ili obrazloženja. Molimo korisnike da budu svesni ovih mogućih problema i da planiraju svoje aktivnosti u skladu sa tim.

10. Zaštita privatnosti

Prikupljanje, obrada i čuvanje ličnih podataka od strane SamoNameštaj se vrši u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Pravilnikom o privatnosti koji je dostupan svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja SamoNameštaj, Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat sa Pravilnikom o privatnosti i da se slaže sa njegovim odredbama.

 

Sva navedena pravila i uslovi korišćenja su podložni promenama i u slučaju izmena zadržavamo pravo od korisnika usluga da zatražimo ponovno prihvatanje istih. Takodje zadržavamo pravo da onim korisnicima koji ne prihvate promenjena pravila i uslove korišćenja, uskratimo pristup na SamoNameštaj.

31.01.2023.godine